Podravska - Maribor Prodaja, Stanovanje, Garsonjera

2024

pokličite za ceno

OSNOVNI PODATKI

 • Transakcija: Prodaja
 • Vrsta nepremičnine: Stanovanje
 • Tip nepremičnine: Garsonjera
 • Zgrajeno: 2024
 • Regija: Podravska
 • Občina: Maribor

OPIS NEPREMIČNINE

Pravila in splošni pogoji nagradne igre: “Poletna nagradna igra iz dne 6.7.2024

1. Organizator

Organizator nagradne igre je nepremičninsko posredovanje Darko Ziherl s.p. s sedežem na Markovičevi ulici 6, 2000 Maribor, v nadaljevanju: organizator. Nagradna igra poteka prek Facebook strani Darko Ziherl, NEPMAX nepremičninsko posredovanje in prek Instagram profila Darko Ziherl, NEPMAX nepremičninsko posredobanje. Nagradna igra ni pod domeno družbenega omrežja Facebook ali domeno omrežja Instagram. Facebook ali Instagram nagradne igre ne sponzorira, je ne podpira ali upravlja, temveč je le njen gostitelj.

2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od 6. julija 2024 do 31. julija 2024 do 23:59.

3. Pogoji sodelovanja

Sodelujejo lahko vsi prebivalci Slovenije, starejši od 18 let, ki se na v teh pravilih opisan način strinjajo s temi pravili in pogoji nagradne igre. V nagradni igri ne morejo sodelovati organizatorji in izvajalci nagradne igre in njihovi zaposleni, prav tako ne njihovi ožji družinski člani (zakonec, izvenzakonski partner, starši, otroci) ter druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Nakup ni pogoj za sodelovanje. Morebitne stroške sodelovanja (kot na primer stroški dostopa do spleta) nosijo udeleženci nagradne igre.

4. Način sodelovanja

 • Udeleženci všečkajo in postanejo sledilci organizatorja na Facebook strani ali Instagram profilu.
 • Udeleženci v komentarju pod objavo na Facebooku ali Instagramu komentirajo, da želijo sodelovati v nagradni igri in povabijo dva prijatelja k sodelovanju.

5. Nagrada

Nagrada je darilni bon v vrednosti 50 € za Pizzerijo Toscana.

6. Izbor nagrajenca.

Žrebanje bo potekalo 1. avgusta 2024. Izbor bo opravljen naključno med vsemi sodelujočimi, ki bodo izpolnili vse pogoje sodelovanja. Rezultati bodo objavljeni na spletni strani organizatorja in na družbenih omrežjih Facebook in Instagram.

7. Obveščanje nagrajenca.

Nagrajenec bo o nagradi obveščen preko Facebooka ali. Instagrama in v zasebnem sporočilu, najkasneje v 7 dneh po žrebanju. Če se nagrajenec v roku 14 dni od prejema obvestila ne javi, izgubi pravico do nagrade, organizator pa si pridržuje pravico, da nagrado podeli drugemu izžrebancu.

8. Prevzem nagrade

Nagrado je mogoče prevzeti osebno na sedežu organizatorja ali po dogovoru na drugem mestu. Organizator ne krije stroškov prevoza ali dostave nagrade.

9. Varstvo osebnih podatkov

Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke sodelujočih obdeloval in varoval v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Osebni podatki bodo uporabljeni izključno za namen izvedbe nagradne igre.

10. Izključitev odgovornosti

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • Morebitno nedelovanje družbenega omrežja Facebook/Instagram.
 • Morebitno nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve.
 • Kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri ali nagradnem izboru.
 • Kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad. Sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem mora prek objave na Facebook strani ali Instagram profilu obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev.

11. Končne določbe

Sodelovanje v nagradni igri pomeni, da se sodelujoči strinjajo s temi pravili. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo razlogi tehnične ali komercialne narave ali razlogi na strani javnosti. Vse spremembe in novosti nagradne igre bodo objavljene na spletni strani organizatorja.

V primeru vprašanj ali nejasnosti lahko sodelujoči pišejo na e-poštni naslov info.darkoziherl@gmail.com .

Srečno!

Nepremičninsko posredovanje Darko Ziherl s.p.

Markovičeva ulica 6, 2000 Maribor

+38631314739

info.darkoziherl@gmail.com 

ZNAČILNOSTI